About me

English version:

Hi, my name is Long: Le Do Hoang Long, a young Vietnamese software developer, a tech geek, a future project manager and a fair chess player. Well, I don’t drink beer or alcohol, but if you want to make me happy, just buy me a coke ;)

Welcome you visiting my simple blog!

As its name implied, in this blog I am going to share about my experience with technology and innovation. Just one of thousand blogs out there, I know. Thousands of blogs are thousands of views: this blog is my view, and if you like or dislike it, I’m more than pleased to discuss things out.

After thinking carefully, I have decided to write my blog mostly in English, with some Vietnamese translation at introduction. This is not only for reaching more readers; I hope it encourages the Vietnamese youngster learn English. Well, that mostly depends on the quality of this blog, I guess :p

In the end of this short introduction, I’d like to put my intro-quote at StackOverflow:

“I’d like to describe myself as an adventurer who seeks to explore new knowledge. But actually, I’m just an ordinary people, struggling hard to make the life a little better.”

 

Cho các bạn Việt Nam:

Chào bạn, tôi là Hoàng Long, một lập trình viên “gà”, một người yêu công nghệ, và là một tay cờ nghiệp dư. Rất vui vì được bạn ghé thăm!

Như tên blog đã nói, blog này tôi dành ra chủ yếu để chia sẻ những cảm nhận của mình về các tiến bộ khoa học kĩ thuật, chủ yếu là về Công nghệ thông tin.

Sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi đã quyết định nội dung chính của blog sẽ được viết bằng tiếng Anh. Một phần nhỏ (giới thiệu, tóm tắt,..) sẽ được dịch sang tiếng Việt để các bạn trong nước có thể theo dõi. Việc này không phải chỉ nhằm hướng đến một lượng độc giả đông đảo hơn; tôi còn hy vọng các bạn trẻ Việt Nam mau chóng nắm bắt Anh ngữ, một trong những công cụ chính yếu để tiếp cận với tri thức thế giới. Hi, nói cho to tát, chứ việc đó chắc còn phụ thuộc nhiều vào chất lượng bài viết ở đây nữa :p

 

3 thoughts on “About me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>