Category Archives: Groovy

Having fun with Groovy syntax

Sometimes programming can be quite fun enough. Take a look at the following code:


package fun.groovy

class Template {
 String template;

 def setTemplateGreen() {
  template = "Green"
 }

 def setTemplateBlue() {
  template = "Blue"
 }

 def showTemplate() {
  return template
 }
}

Above is a class in Groovy language. It looks not different to a normal java class, doesn’t it? Ok, Groovy roots from Java, and it seems the only difference is that Groovy doesn’t have any semi-colon. Is it just that?

But the surprise lies silently in how one can use the method:

def color = "Blue"

def template = new Template()

template.('setTemplate' + color)()

Try running it with groovyConsole and have fun :)

Giới thiệu sơ lược về công nghệ lập trình web “Groovy on Grails”

Có một điều tôi lấy làm thú vị là, mỗi khi nhắc đến một ngôn ngữ lập trình web, người ta thường nghĩ ngay đến những framework đi cùng với chúng. Dường như framework/language đã tạo nên một cặp song hành, khó mà tách khỏi. JSP, GWT đi cùng với Java; ASP. NET đi cùng với C#; nói đến PHP thì không thể không nhắc đến Zend, Cake PHP, CodeIgniter,… Với những cặp ngôn ngữ/ framework với tuổi đời khá trẻ, nhận xét này càng tỏ ra đúng đắn: “Ruby on Rails”, “Groovy on Grails”, “Django/ Python”…

Điều trên cũng dễ hiểu, khi mà càng ngày, các web-programming framework càng phổ biến, tiện dụng hơn. Những lập trình viên chuyên nghiệp hiếm thấy ai còn muốn viết một trang web bằng “tay không” từ đầu, để rồi xử lý vô vàn những rối rắm tẻ nhạt: thêm/xóa/sửa một đối tượng trong cơ sở dữ liệu, viết giao diện thể hiện việc phân trang, … Đã có các framework ra đời để “đỡ’ cho chúng ta điều đó.

Như tựa đề đã nói, bài viết này có hy vọng giới thiệu sơ lược về framework Grails. Dự án Grails được gây cảm hứng từ sự thịnh hành của “Ruby on Rails” – framework đã đem lại nhiều thay đổi mới mẻ trong cách thức lập trình web. Với Ruby on Rails (RoR), những công việc lặp đi lặp lại thường thấy được tự động hóa, một số mô hình và giao diện có thể được tự phát sinh, và môi trường lập trình được hỗ trợ tối đa. Tất cả những điều đó đã nhanh chóng đưa RoR lên một vị trí được trọng vọng trong thế giới programmer. Continue reading